Veilig sportklimaat

Veilig sportklimaat

Het is onze overtuiging dat we veel te winnen hebben met sport. Sport draagt bij aan de gezondheid van mensen, aan de sociale samenhang in onze samenleving, aan het vormen van normen en waarden, aan onze nationale trots. Sport helpt in de opvoeding, bij het stimuleren van de economie en is een motor voor innovatie.

Door de rol die sport binnen onze samenleving inneemt, door het grote aantal mensen dat er actief en passief mee bezig is, vormt sport een belangrijk instrument voor het doorgeven van normen en waarden. Gedrag binnen een team en club worden voor een belangrijk deel bepaald binnen de verenigingscontext. Hoe je je gedraagt, hoe je met elkaar omgaat, wat wel mag en wat niet mag. Trainers-coaches, zeker bij de jeugd, hebben in deze een grote verantwoordelijkheid.

Hoewel elke sport zijn eigen moraal en omgangsvormen heeft, zijn er universele waarden die voor ons allemaal gelden.

KV Luctor heeft gedragsregels opgesteld, die ervoor moeten zorgen, dat een ieder zich veilig voelt binnen de vereniging.
Ook is er een beleid veilig sportklimaat. We hopen hiermee te zorgen voor een Veilig Sportklimaat binnen KV Luctor.

Mocht je, om welke reden dan ook, je niet veilig voelen binnen de vereniging, neem dan contact op met je trainer, een bestuurslid of met onze vertrouwenscontact persoon.
Op deze website onder het kopje contact staan alle contactgegevens.

Menu