Vrienden van Luctor

Vrienden van Luctor

Kun jij je al Vriend van Luctor noemen?

Vanaf nu kan iedereen lid worden van De Vrienden van Luctor. Door middel van een jaarlijkse bijdrage van 15 euro per persoon kan iedereen zijn financiële steentje bijdragen om de wat kleinere projecten te realiseren. Daarbij kun je denken aan uiteenlopende dingen: nieuwe barkrukken, andere gordijnen, een muziekinstallatie en wat al niet meer. Aangezien het motto zeker geldt: ván leden, voór leden, kan iedereen meedenken en tips doorgeven aan de sponsorcommissie. Eén keer per jaar zal er een project gekozen worden. We hopen dat we zeker 100 leden enthousiast kunnen maken, zodat we minimaal over 1500 euro beschikken om mooie nieuwe dingen van te doen!

Onderaan zit een antwoordstrookje die je bij je trainer of iemand van de sponsorcommissie in kunt leveren. Hierop kun je aangeven met hoeveel personen je uit je gezin je lid wilt worden van De Vrienden van Luctor.  Aanmelden via de mail kan uiteraard ook. Geef dan je naam en aantal personen door. Voor leden van Luctor wordt dit in het 2de kwartaal via automatische incasso geïnd anderen ontvangen voorlopig nog een factuur. Elk jaar wordt je deelname stilzwijgend verlengd, mits je in het lopende jaar per mail een opzegging doorgeeft. Word je lid middenin een jaar? Dan wordt dat bedrag via de eerste volgende contributie incasso geïnd. Anderen krijgen een factuur.

We hopen dat we al heel snel veel vrienden hebben, zodat we veel mooie dingen kunnen realiseren die de club weer een stapje vooruithelpen! Voor nu al heel erg bedankt voor het meedoen én meedenken!!

Namens de sponsorcommissie,

Lendy, Kees, Jean-Pierre, Jari en Martijn

Ik geef me/ons op als lid/ leden van De Vrienden van Luctor.

Familie naam :                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Voornaam:                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aantal personen per familie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Straat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode . . . . . . . . . . . . . . Plaats  . . . . . . . . . . . . . .

Handtekening    . . . . . . . . . . . . . .                  Datum. . . . . . . . . . . . . .

NB Om boekhoudkundige en belasting regels worden de adres en donatie gegevens 7 jaar bewaard.

Brief bijdrage vrienden van Luctor d.d. 26 februari 2020

Aan de Vrienden van Luctor ter informatie.
De jaarlijkse bijdrage als vriend van Luctor zal in het vervolg voor leden van de vereniging via het automatisch incasso systeem worden geïnd. Dit wordt afzonderlijk vermeld op de contributie factuur van het 2de kwartaal in het betreffende jaar.

Met vriendelijke groet
Piet Geene
KV LuctorMenu