Vrijwilligers

Vrijwilligers

KV Luctor is een vereniging van leden, door leden. Zonder al onze vrijwilligers zouden wij de vereniging niet in stand kunnen houden. Daarom wordt er aan onze leden en hun ouder(s) /verzorger(s) gevraagd vrijwilligerstaken op zich te nemen.

Ouder(s), verzorger(s) worden beurtelings ingepland voor het rijden naar uitwedstrijden, bardiensten en het wassen van de wedstrijdshirts. Dit wordt aangegeven in het competitieprogramma en gecommuniceerd via de Teamapps.
We stellen het zeer op prijs als zij, naast bovenstaande taken, ook een andere vrijwilligers taak op zich willen nemen, zoals schoonmaak, assisteren bij een activiteit, hulp bij trainingen, coachen, klussen en onderhoud, deel uitmaken van een commissie…

Daarnaast wordt van alle leden van 14 jaar en ouder verwacht dat zij een vrijwilligers taak op zich nemen, zoals training geven, bardienst, fluiten, hulp bij activiteiten, deel uitmaken van een commissie, …

Via onze vrijwilligersformulieren (te vinden onder het kopje formulieren) inventariseren we welke talenten we in huis hebben en welke taak bij wie past. Ook is het fijn om te weten, waar ieders interesses liggen en wie we voor een bepaalde taak kunnen benaderen.

Als we met zijn allen de schouders eronder zetten blijft onze sport betaalbaar en een ieder betrokken bij de club.

Doe jij al iets voor je club?

Menu