Bestuurszaken

Bestuurszaken

Bestuur KV Luctor 1953 – heden:
Bestuurders komen en gaan.

In de onderstaande bijlage het totale overzicht van alle bestuursleden vanaf 1953 tot heden.
Opmerkelijk is dat er slechts 1 vacature in staat van voor het jaar 2000. Daarna lijkt de animo om te besturen behoorlijk afgenomen. 1953 is het jaar van de heroprichting. Van bestuursleden vanaf 1941 zijn geen namen bekend. Info is natuurlijk welkom.
Bestuur KV Luctor 1953-heden

En nu?
Natuurlijk zitten we ook na 82 jaar niet stil.  De wereld en ook de sportwereld wereld verandert. De manier van besturen, leiding geven, terugtrekkende overheid, krimp en samenwerking en zo meer.  Wat voor club willen we zijn? Ook de opzet van het bestuur is volgens de nieuwste inzichten opgezet. Er is nu een kern bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester die ieder een verantwoordelijkheid hebben over een aantal commissies. Deze commissies worden ingevuld door spelers, ouders en andere vrijwilligers. Zo proberen we de taken binnen de club te verdelen over de leden en ouders.

Het nieuwe beleidsplan voor 2024-2029 is in de maak, met dank aan de leden die meegedacht hebben tijdens de JAV 2023.

Notulen Jaarlijkse Algemene Vergadering 2023

Bestuursstructuur 2023-2024

Menu