Bestuurszaken

Bestuurszaken

Bestuur KV Luctor 1953 – heden:
Bestuurders komen en gaan.

In de onderstaande bijlage het totale overzicht van alle bestuursleden vanaf 1953 tot heden.
Opmerkelijk is dat er slechts 1 vacature in staat van voor het jaar 2000. Daarna lijkt de animo om te besturen behoorlijk afgenomen. 1953 is het jaar van de heroprichting. Van bestuursleden vanaf 1941 zijn geen namen bekend. Info is natuurlijk welkom.
Bestuur KV Luctor 1953-heden

En nu?
Natuurlijk zitten we ook na 80 jaar niet stil.  De wereld en ook de sportwereld wereld veranderd. De manier van besturen, leiding geven, terugtrekkende overheid, krimp en samenwerking en zo meer.  Wat voor club willen we zijn? Ook de opzet van het bestuur is volgens de nieuwste inzichten opgezet. Er is nu een kern bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester die ieder een verantwoordelijkheid hebben over een aantal commissies.


Notulen Jaarlijkse Algemene Vergadering 2023

Bestuursstructuur 2022-2023

Menu