Lidmaatschap

Lidmaatschap

KV Luctor is een vereniging van leden, door leden. Zonder al onze vrijwilligers zouden wij de vereniging niet in stand kunnen houden. Daarom wordt er aan onze leden en hun ouder(s) /verzorger(s) gevraagd vrijwilligerstaken op zich te nemen, Als we met zijn allen de schouders eronder zetten blijft onze sport betaalbaar en een ieder betrokken bij de club.

Voor inschrijfformulieren en meer ga naar het header/ hoofdstuk formulieren of klik op formulieren.


Bovenstaand de link naar het nieuwe algemene declaratie formulier.
Bij voorkeur niet zelf betalen maar een rekening vragen, zeker bij grote bedragen.
Het bankafschrift is het beste bewijs van betaling.
Zo niet zorg voor een duidelijk betalingsbewijs en plak die op het formulier en declareer.
Vul je bankrekening in met duidelijk de naam die ook op de bankrekening staat.
Nummer-naam controle wordt door de banken steeds meer gebruikt.
Tip”Als je regelmatig een declaratie formulier instuurt, maak er dan een voor jezelf met alle informatie.


flyer G-korfbal

Luctor flyer

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Zoals langzamerhand bekend moet zijn is vanaf 28 mei 2018 de wet op de gegevens bescherming van kracht.
Elke vereniging die gegevens van anderen bewaart en gebruikt dient een Privacy Verklaring op haar website  te plaatsen zodat de leden kunnen zien welke gegevens bewaard worden en hoelang.
Klik hier voor deze verklaring.

In de onderstaande opsomming geven een aantal praktische uitwerkingen voor onze verening.

1- Alle functionarissen / 1ste trainers moeten een geheimhoudingsverklaring tekenen.
2- De website www.kvluctor.nl komt niet achter een paswoord. Uitgezonderd bestuursleden, trainers en overige functionarissen wordt alleen de voornaam van leden of “ouder van” in het wedstrijdprogramma vermeld.
3- In het inschrijf formulier komt ook een toestemmingsparagraaf voor te ontvangen mededelingen.
4- Geen directe mailing van derden. Deze kan wel op de website worden geplaats.
5- De totale ledenlijst is alleen beschikbaar via sportlink.
6- Een link naar een download op de eigen computer of smartphone van de ledenlijst is toegestaan indien de smartphone / computer is voorzien van een inlog code.
7- De sleutellijst wordt alleen naar de betrokkenen gestuurd.
8- Voor team foto’s op de website en facebook, instagram etc.  wordt voor de huidige leden een toestemmingsverklaring gevraagd. Geen toestemming is niet plaatsen.
9- Oud leden en mensen die stoppen zal gevraagd worden of hun gegevens bewaard mogen worden voor eventuele reünies of oud leden wedstrijden. Geen toestemming is verwijderen.  ( NB Het recht om vergeten te worden)  Adres en financiële gegevens worden altijd om boekhoudkundige en fiscale redenen nog 7 jaar bewaard.

Menu