Hallo allemaal, mogen we even jullie aandacht?

“Bij onze korfbalclub zijn ze op zoek naar extra bestuursleden!!”

In de afgelopen jaren is onze vereniging flink gegroeid. Van 111 leden in 2013 naar 165 in 2019. Dat is natuurlijk fantastisch, maar we zijn ons er ook van bewust dat we o.a. op bestuursniveau uit moeten breiden. Daarom deze oproep!!

Binnen het bestuur zijn we op zoek naar:
* een penningmeester, die onze club financieel gezond houdt.
Taken: betalen van facturen, innen van de contributie via “Sportlink”, zicht houden op de inkomsten en uitgaven van de club.
* een bestuurslid met in het takenpakket: onderhoud accommodatie en materiaal.
Taken: zicht houden op (klein) onderhoud van clubhuis, kleedlokalen en kunstgras accommodatie. Zicht houden op klein onderhoud materiaal ballen, palen, manden en aanschaf hiervan.
* een bestuurslid met in takenpakket: acties
Taken: acties zoals bijvoorbeeld Grote Clubactie en RABO Clubsupport opzetten en promoten.

Daarnaast is het fijn dat een nieuw bestuurslid met ons nadenkt over de toekomst van de club, wat gaat goed, wat zijn verbeterpunten, welke acties worden er van ons gevraagd vanuit de maatschappij en hoe kunnen wij daar vorm aan geven.
Ook zonder korfbalachtergrond is het zeker mogelijk om een steentje bij te dragen!
We vergaderen ongeveer 6 keer per jaar, op woensdag.

Meer info via Petra Geene 06 194 776 54
We hopen dat we op korte termijn nieuwe bestuursleden kunnen verwelkomen!

Namens het bestuur,
Evelien, Marjolein, Piet en Petra


Menu