COVID-19 maatregelen vanaf 13 november 2021

Alles op een rijtje

De basisregels:
-De basisregels zijn weer van kracht: “Handen, afstand, testen, luchten”

-Denk aan de 1,5 meter afstand (13+) voor en na de trainingen en wedstrijden, ook in de kleedkamers.

-Draag een mondkapje in de centrale hal en kleedkamers van de Vliegende Vaart (13+)

-Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.

-Wij volgen de richtlijnen van het NOC*NSF en KNKV

– Vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn, hoeven geen Coronatoegangsbewijs te tonen voor het uitoefenen van hun taak in de zaal. Denk hierbij aan trainers, coaches, scheidsrechters, onderhoudsmedewerkers en alle overige vrijwilligers.

De trainingen:
-Op de trainingsavonden is de trainer/aanvoerder verantwoordelijk voor de controle van de Coronatoegangsbewijzen en ID voor de spelers van 18+. De controle vindt plaats in de sportzaal. Kun je niet voldoen aan de maatregelen, graag even contact opnemen met je trainer.

-We willen de ouders verzoeken niet in de sportzaal te komen. Mocht dit wel noodzakelijk zijn om welke reden dan ook, graag even de trainer aanspreken en het Coronatoegangsbewijs laten scannen.

De wedstrijden:
-Tijdens de wedstrijddagen vindt alleen bij de seniorenwedstrijden de controle van het Corona toegangsbewijs (18+) en ID plaats. Dit gebeurt bij de ingang van de zaal/kleedkamers.

-De controle gebeurt door spelers van senioren 1,2 en 3 die beurtelings ingepland worden. Dit komt op het competitie programma op de website te staan. www.kvluctor.nl/competitie/zaalprogramma

-Er mag helaas geen publiek aanwezig zijn.

-Het dragen van een mondkapje in de auto is niet verplicht. Respecteer elkaars keuze als er wordt gevraagd dit wel te doen.

-Ouders die rijden naar een uitwedstrijd vallen onder het kopje “overige vrijwilligers” en mogen in de zaal plaatsnemen zonder geldig Coronatoegangsbewijs.
NB. dit kan per vereniging verschillen.

Clubhuis/Kantine:
– Ons eigen clubhuis blijft voorlopig gesloten.

– De kantine in de Vliegende Vaart is geopend op zaterdagen tot 20.00 uur. Hier gelden de horeca richtlijnen en deze worden door de uitbater gehandhaafd.

Alvast bedankt voor jullie medewerking. We hopen dat we ondanks alles fijne, spannende en sportieve wedstrijden kunnen spelen.

NB. Neem dus elke training en wedstrijd een mondkapje, toegangsbewijs en ID mee!

Bestuur KV Luctor

Menu