Enveloppen!

Beste korfballers en ouder(s), verzorger(s),

Deze en komende week worden er bij alle teams enveloppen uitgedeeld. Hierin zit per persoon en/of gezin een aantal formulieren. Niet in elke envelop zit hetzelfde aantal formulieren, dat is namelijk persoonsgebonden.
In de envelop zitten o.a. één of meerdere formulieren die betrekking hebben op de privacywetgeving. Het is voor de club erg belangrijk dat deze formulieren op korte termijn ingevuld en weer terug ingeleverd worden bij de trainers, dat kan in dezelfde envelop.

Daarnaast zit er een formulier in die betrekking heeft op de “Vrienden van Luctor” en bij enkele nieuwe leden ook één m.b.t. vrijwilligerswerk binnen de club.
Deze laatste twee zijn niet verplicht om in te vullen, maar we zouden het wel erg waarderen;)

Graag de ingevulde formulieren op de eerstvolgende training of bij de eerstvolgende wedstrijd terug inleveren!

Alvast bedankt!

namens Bestuur en Sponsorcommissie KV Luctor

 

 

Menu