Jaarvergadering 2019. We hebben jouw inbreng nodig!

Op donderdag 3 oktober is het weer tijd voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering in ons clubhuis. Dit jaar in een iets ander jasje. Meer interactief, van de hele club, met spelers, leden en ouders. We hebben jullie inbreng heel hard nodig!

De trainingen van de senioren komen deze avond te vervallen en we hopen dan ook dat we veel leden kunnen verwelkomen!
We hebben een mooie, gezellige en gezonde club en dat willen we natuurlijk graag zo houden. Daarom nodigen we alle leden van 16+ jaar en ouders/verzorgers uit voor deze interactieve Jaarvergadering.
We starten om 19.30 uur met de ingekomen stukken, verkiezing bestuur en de financiën. Daarna zullen we in kleine groepjes uiteengaan om te kijken naar het beleidsplan van afgelopen jaar en samen nieuwe plannen te maken, kijken naar de toekomst en met elkaar ideeën te delen! Daarnaast bekijken we waar er (nieuwe) mensen nodig zijn om de vereniging draaiend te houden.

We hopen dat we velen van jullie mogen begroeten deze avond!

namens het bestuur van KV Luctor
Piet, Marjolein, Evelien en Petra


Hierbij vinden jullie het beleidsplan van vorig jaar.
Hierbij vinden jullie de agenda


Menu