Competitie Luctor D2 vervolg

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen van D2,

Afgelopen vrijdag heeft u van ons een berichtje gekregen voor de voorjaarscompetitie van D2.
Bedankt dat u zo snel heeft gereageerd! We hebben begrepen dat u het reizen buiten Zeeland niet ziet zitten. Heel jammer, maar we begrijpen het wel!
Helaas zal het ook niet lukken om voldoende oefenwedstrijden in te plannen in de periode april, mei, juni. Dat komt mede door de vele bijzondere weekenden, zoals Pasen, Hemelvaart, Pinksteren.

Vandaag hebben we met Karlijn en de wedstrijdsecretarissen overleg gehad, zodat er wellicht toch een alternatief gevonden kon worden en iedereen lekker kan korfballen.
Dat is gelukt, met dank aan de wedstrijdsecretarissen.

We hebben nu ingeschreven in een andere competitie, binnen Zeeland. Dat is de E competitie. De spelregels zijn hierin hetzelfde als bij de D2 (4 tallen). Het team zal daarom niet D2 heten maar E2.
Verder blijft alles hetzelfde. De trainingen blijven samen met D1 op hetzelfde tijdstip. De bedoeling is om na de zomervakantie een extra 8-tal team op de been te brengen. Mocht dat niet lukken gaan we weer een andere oplossing bedenken.
Op het veldprogramma dat eind maart/begin april te vinden is op onze website zullen de wedstrijden van de E2 vermeld worden.

Mocht u nog vragen hebben, dan horen we dat graag. Dat kan via Karlijn of bij Petra.

met vriendelijke groet,

Technische commissie KV LuctorMenu